FOTOTEKNIKK - PRODUKTUTVIKLING - MULTIKOPTER UAV

Aktuelt - 23.04.2012

 

Utvidet satsing på lavflyfoto i 2012:

Det er en glede å meddele at jeg nå går inn i selskapet zMedia Systems. Eksisterende kunder vil motta samme service og oppfølging som før, og på sikt dra nytte av den utvidede kapasiteten og nyskapningene dette samarbeidet fører med seg. zOvenfra er allerede en solid tjeneste, og vil være utgangspunkt for en rekke spennende produkter i tiden som kommer.

Mine nye kolleger Anders Andersen (t.v.) og Jan-Fredrik Bergmark

 

 


Om Virksomheten

TTek arbeider med å finne nye og innovative løsninger på de utfordringene vi møter. Nye og bedre produkter og produksjonsprosesser åpner nye markeder, men sikrer også eksisterende brukere de beste løsningene.

Produkter

Lavflyfoto og utvikling av systemer for høydefoto er vår kjernekompetanse. I samarbeid med andre, har vi tatt fram produkter som er enestående, og i mange tilfeller grensesprengende selv i internasjonal målestokk.


Lavflyfoto

Lavflyfoto og andre mediaprodukter leveres via zMedia Systems. zOvenfra er en tjeneste som benyttes av meglere, utbyggere og andre som ønsker å skille seg ut fra sine konkurrenter. Les mer


Arbeidsområde

Vi dekker det meste av Østnorge, og samarbeider med andre aktører for å kunne tilby tjenester også andre steder. Ta kontakt for tilbud.